Sê-ri SA3 là rơle trạng thái rắn AC ba pha thường mở, đây là công tắc điện tử không tiếp xúc, trong đó hai thiết bị đầu cuối nhỏ là thiết bị đầu cuối kiểm soát đầu vào, thiết bị đầu cuối lớn khác là thiết bị đầu cuối được kiểm soát đầu ra, ba pha là sáu thiết bị đầu cuối (ba trong và ba), hai pha là bốn thiết bị đầu cuối (hai trong và hai), cách ly quang điện giữa đầu vào và đầu ra. Bằng cách thêm tín hiệu DC vào đầu vào, đầu ra có thể thay đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái (trạng thái chặn khi không có tín hiệu), để kiểm soát tải lớn. Toàn bộ thiết bị không có bộ phận di chuyển và danh bạ, và có thể đạt được chức năng tương tự như rơle điện từ cơ học phổ biến. Nó được sử dụng rộng rãi trong hệ thống nhiệt độ không đổi lò sưởi, máy móc điều khiển bằng số, máy móc nhựa, máy móc thực phẩm, máy móc đóng gói, máy dệt, thiết bị hóa dầu, cơ sở giải trí và các lĩnh vực điều khiển tự động khác, phù hợp với tất cả các loại tải điện trở, điện trở và điện dung