Rơ le trạng thái rắn AC là một loại công tắc điện tử bật-tắt không tiếp xúc, trong đó hai đầu cuối nhỏ là đầu cuối điều khiển đầu vào và hai đầu cuối lớn còn lại là đầu cuối điều khiển đầu ra. Cách ly quang điện được sử dụng giữa đầu vào và đầu ra. Bằng cách thêm tín hiệu DC vào đầu vào, đầu ra có thể thay đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật (trạng thái chặn khi không có tín hiệu), để điều khiển tải lớn. Toàn bộ thiết bị không có bộ phận và tiếp điểm chuyển động, có thể đạt được chức năng tương tự như rơle điện từ cơ khí thông thường. Nó được sử dụng rộng rãi trong hệ thống nhiệt độ không đổi làm nóng lò điện, máy móc điều khiển số, máy móc nhựa, máy móc thực phẩm, máy đóng gói, máy dệt, thiết bị hóa dầu, cơ sở giải trí và các lĩnh vực điều khiển tự động hóa khác, phù hợp với tất cả các loại tải điện trở, cảm ứng và điện dung .

Gửi yêu cầu của bạn